Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Kierownik studiów doktoranckich