Rada Wydziału

dr inż. Anna Adach

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

Członek Rady Naukowej Wydziału

Michał Bień

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Dłuska

Członek Rady Naukowej Wydziału

Wiktor Dobryniewski

dr hab. inż. Jakub Gac

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

Członek Rady Naukowej Wydziału

Anna Granatowska

prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Magdalena Jasińska

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Andrzej Krasiński

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska

dr inż. Michał Lewak

prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Makowski

Członek Rady Naukowej Wydziału

Karolina Misztal

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

Członek Rady Naukowej Wydziału

Aleksandra Nowosad

dr inż. Wojciech Orciuch

Rafał Pater

dr hab. inż. Maciej Pilarek

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. nzw. dr hab. inż. Wioletta Podgórska

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Antoni Rożeń

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr Maciej Różycki

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

dr inż. Mariusz Zalewski