mgr inż. Karol Ulatowski

stanowisko:
 asystent badawczo-dydaktyczny
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji

Dydaktyka

Terminy konsultacji: piątek 9:00-11:00 (kontaktowo lub MS-Teams)