Obrazek użytkownika w.orciuch

dr inż. Wojciech Orciuch

stanowisko:
 adiunkt
funkcje:
Prodziekan ds. Ogólnych
Terminy przyjęć: poniedziałki 10:00 - 12:00
Członek Rady Wydziału
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Kierownik Laboratorium Grafenowego PW

Dydaktyka

 

Konsultacje dydaktyczne: poniedziałki 10:00 - 12:00

 


 

Zasady Tworzenia Technologii Przemysłowych

Wykład - studia I stopnia, semestr 7

Zakres - 3 godziny tygodniowo przez pierwszych 10 tygodni semestru.

Opis przedmiotu - regulamin przedmiotu

Przykłady pytań i zadań egzaminacyjnych

 

Modelowanie Układów Rozproszonych

Wykład 15 godzin + ćwiczenia projektowe 30 godzin, studia I stopnia, semestr 5, przedmiot obieralny - moduł A.

Opis przedmiotu - regulamin przedmiotu

Sposób pracy podczas zajęć - praca w grupach, zwykle 4-osobowych.

Materiały dydaktyczne

Ostatnie zajęcia w semestrze są zarezerwowane na zaliczenie poprawkowe.

Modelowanie Układów Rozproszonych - wykład dla doktorantów

Zapisy i informacje organizacyjne dla doktorantów są podawane podczas pierwszych zajęć w semestrze wg planu zajęć dla studiów I stopnia.

 

Dynamika Procesowa

Laboratorium - studia II stopnia, semestr 2

Zakres - dwa ćwiczenia: C9 i C10

Miejsce - laboratorium komputerowe (sala 106)

Materiały dydaktyczne:

Zasady wykonywania ćwiczeń

  1. W odróżnieniu od pozostałych ćwiczeń z Laboratorium, każdy student wykonuje ćwiczenia C9 i C10 samodzielnie przy stanowisku komputerowym, a nie w grupach.
  2. Z chwilą rozpoczęcia ćwiczenia student musi być prawidłowo zalogowany do studenckiej sieci komputerowej. Proszę wcześniej upewnić się, że konto i hasło w sieci są aktualne. Osoby niezalogowane do sieci nie będą dopuszczane do wykonywania ćwiczenia.
  3. Na początku każdego ćwiczenia odbywa się krótki sprawdzian, który trzeba zdać.
  4. Ćwiczenia są wykonywane przy pomocy pakietu Matlab i nakładki graficznej Simulink służącej do symulacji dynamiki układów sterowania. Zasady posługiwania się tym oprogramowaniem są omawiane w czasie wykładu wstępnego na początku semestru.
  5. Ćwiczenie C9 jest "na zaliczenie", za ćwiczenie C10 student otrzymuję ocenę.
  6. Po wykonaniu ćwiczenia C10, każdy student samodzielnie przygotowuje sprawozdanie, jedno z obu ćwiczeń. Sprawozdanie powinno zawierać wydruki z Simulinka (schematy i wykresy przebiegów czasowych modelowanych zmiennych), krótki opis wykonanych ćwiczeń oraz wnioski dotyczące uzyskanych wyników.

Zasady zaliczeń

Student otrzymuje dwie oceny.  Pierwszą ocenę za wykonanie ćwiczenia C10. Drugą ocenę student otrzymuje podczas kolokwium ustnego, które dotyczy obu ćwiczeń. Na kolokwium należy przynieść sprawozdanie. Do kolokwium należy przystąpić w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia C10.