Wolne miejsce pracy w Biurze Dziekana

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej roczny staż pracy;
  • znajomość języka angielskiego;
  • znajomość obsługi komputerowych programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych;

Obowiązki:

  • obsługa sekretariatu wydziału;
  • obsługa spraw osobowych, w tym pakietu HR w systemie komputerowym SAP;
  • prowadzenie sekcji naukowej Biura Dziekana, w szczególności realizacja procedur nadawania stopni i tytułów naukowych;
  • prowadzenie dziekanatu studiów III stopnia (studiów doktoranckich), w tym obsługa ZUS.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) w formie elektronicznej drogą mailową na adres: oferta.ichip@pw.edu.pl w terminie do dnia 3.08.2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszej połowie sierpnia br. Termin zatrudnienia 1.09.2017 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci.