Piknik Wydziałowy 2017 - wręczanie dyplomów absolwentom

W sobotę, 10 czerwca 2017 r., podczas XI Pikniku Wydziałowego odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów ukończenia studiów absolwentom naszego Wydziału. Uroczystość prowadził prodziekan ds. nauczania prof. Marek Henczka, a dyplomy wręczał dziekan prof. Eugeniusz Molga.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci, pracownicy, absolwenci.