prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

stanowisko:
 profesor uczelni
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. systemów ogólnouczelnianych i licencji
Członek Rady Wydziału
Członek Rady Naukowej Wydziału
Sekretarz Rady Wydziału
Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Dydaktyka