prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

stanowisko:
 profesor uczelni
funkcje:
Członek Rady Wydziału
Sekretarz Rady Wydziału
Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania
Prodziekan ds. Studiów

Dydaktyka

Terminy spotkań wtorki 12:15-13:00

Kontaktowo lub zdalnie poprzez Microsoft Teams