Tematyka badań

1. Mikroreaktory i inżynieria reaktorów gaz-ciecz

2. Inżynieria bioreaktorów

3. Chitozan i enzymatyczne modyfikacje chitozanu

4. Małe elektrownie biometanowe

5. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe

6. Zastosowanie perfluorozwiązków w hodowlach komórkowych

7. Modelowanie przemian biochemicznych

8. Technologie produkcji etanolu i drożdży

9. Cząstki w medycynie i farmacji

10. Transport leku w polu elektrycznym

11. Pokrycia do zastosowań medycznych

12. Inżynieria tkankowa

13. Sztyczne narządy

Polski