Gmach Wydziału, piętro 3

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Sosnowski Tomasz, prof. dr hab. inż.
305
22 234 62 78
Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl