Zmarł Profesor Jerzy Bałdyga

Z głębokim żalem i poruszeniem zawiadamiamy, że 19 listopada 2019 r. odszedł nagle

śp.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

 

1950 - 2019

 

Odszedł wielki człowiek nauki, uczony o światowej sławie, twórca szkół naukowych mikromieszania, inżynierii reaktorów chemicznych i procesów w układach wielofazowych.

 

W imieniu środowiska akademickiego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Rodzinie i Bliskim Profesora składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia.

 

Dziekan, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.

 

 

Jerzy Bałdyga urodził się w Lublinie 28 kwietnia 1950 roku. W 1969 roku ukończył Technikum Chemiczne w Lublinie a w 1974 roku został absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień magistra inżyniera. W roku 1981 obronił z wyróżnieniem wykonaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Pohoreckiego rozprawę doktorską pt. „Mikromieszanie i segregacja w reaktorach chemicznych". W roku 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Mechanizmy i modele mikromieszania w układach z przepływem burzliwym”. W roku 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

 

Profesor Bałdyga od 1977 roku nieprzerwanie pracował w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, gdzie pełnił szereg funkcji. Od 1996 roku kierował Zakładem Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i naukowych, a następnie w latach 2005-2012 funkcję dziekana Wydziału. Od 2005 roku był senatorem Politechniki Warszawskiej. Prof. Bałdyga był niekwestionowanym autorytetem w środowisku naukowym inżynierii chemicznej w Polsce. Od roku 2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Ostatnio został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Prof. Bałdyga był wieloletnim wiceprzewodniczącym  Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji „Mieszanie” w tym Komitecie,  członkiem zespołów Diamentowy Grant i Iuventus Plus MNiSW, członkiem paneli Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspertem NCBiR. Był też wydawcą i edytorem pism, m.in. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, International Journal of Chemical Engineering, Chemical and Process Engineering oraz wydań specjalnych Chemical Engineering Research and Design. Brał udział w pracach wielu innych gremiów i instytucji naukowych w kraju i za granicą.

 

Tematyka badawcza, którą zajmował się profesor Bałdyga, dotyczyła badań efektów przepływu i mikromieszania na selektywność i wydajność złożonych reakcji chemicznych, wytwarzania mikro i nano-cząstek, przebiegu procesów w płynach w stanie nadkrytycznym i procesów z udziałem układów rozproszonych, biotechnologii przemysłowej, intensyfikacji procesów i wielu innych zagadnień. Kierował wieloma projektami badawczymi krajowymi i unijnymi. Profesor Bałdyga wypromował 17 doktorów. Był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w kraju i na świecie. Jego publikacje naukowe są szeroko znane, cytowane i doceniane.

 

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne profesor Bałdyga otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami ministrów nauki i edukacji, Polskiej Akademii Nauk, Rektora Politechniki Warszawskiej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Profesor Bałdyga prowadził bardzo rozległą działalność międzynarodową. Częścią tej działalności były wielokrotne staże naukowe, wykłady na zaproszenie, wspólne doktoraty, projekty badawcze i publikacje z prestiżowymi uniwersytetami. Szczególnie często i owocnie współpracował z ETH Zürich gdzie wielokrotnie pracował jako profesor wizytujący, uczestniczył w wypromowaniu 3 doktorów, prowadził wykłady w ramach prestiżowego „Leonhard Euler Centre Visitors Programme”. Współpracował też m.in. z University of Saskatoon, University of Birmingham, Karlsruher Institute für Technologie czy EPFL Lausanne. Obok działalności uniwersyteckiej, profesor Bałdyga od lat 80-tych nieustannie współpracował z przemysłem, z największymi koncernami przemysłowymi i najlepszymi firmami inżynierskimi na całym świecie, takimi jak DSM (Holandia), BASF, Merck i Bayer (Niemcy) DuPont, Scientific Design i Procter & Bamber (USA), BHR i Unilever (UK), Solvay (Francja), PKN Orlen i Grupa Azoty (Polska).  

 

Za międzynarodowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał w 2001 roku nagrodę firmy DU PONT. W 2011 roku został doceniony przez North American Mixing Forum, działającym przy Amerykańskiej Federacji Inżynierów Inżynierii Chemicznej AIChE. Wyróżnienie to opisano następującym uzasadnieniem: "A book by J. Baldyga, J. R. Bourne, Turbulent Mixing and Chemical Reactions and related papers have been awarded in October, 2011 as one of 21 most influential contributions in mixing research in XXth and XXIst century by NAMF AIChE based on votes from award winners and leading researchers in mixing around the world.”  

 

Profesor Bałdyga był jedną z najbardziej znanych i cenionych postaci europejskiej inżynierii chemicznej. Organizował i był członkiem komitetów naukowych licznych kongresów i konferencji, od wielu lat kierował grupą roboczą Mixing w Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE), a od 2016 roku był członkiem prezydium EFCE.

 

Profesor Jerzy Bałdyga był osobą wielce zasłużoną dla Wydziału i Politechniki Warszawskiej, wielkim autorytetem poważanym i bardzo wysoko cenionym w krajowym i międzynarodowym środowisku inżynierii chemicznej, mentorem i nauczycielem wielu pokoleń naukowców, doktorantów i studentów inżynierii chemicznej.

 

Kochał góry, był taternikiem i alpinistą. Pasjonował się sztuką, historią, przyrodą i sportem. Rozmówców zadziwiał olbrzymią wiedzą ogólną i przemyślanymi poglądami. Działał charytatywnie i wspierał osoby potrzebujące.
 

 

Jego odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Profesor Jerzy Bałdyga został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
30 listopada 2019 roku.
Miejsce: kolumbarium Q 8, rząd 2, nisza nr 4

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci, nauka.