Zaproszenie do wypełniania ankiet zajęć w USOS

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana będzie w formie elektronicznej w terminie od 24 maja do 15 czerwca br. 

 

Ankietę można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto:

na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;

lub 

poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Instrukcja wypełniania ankiet.

 

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA*.

Apelujemy o Wasz liczny udział w procesie ankietyzacji. W miarę możliwości prosimy o wypełnianie ankiet w trakcie trwania zajęć, w terminie uzgodnionym z nauczycielem akademickim. 

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

 

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

 

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.