Zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2

Zasady obowiązujące na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

 

Zasady obowiązują od 19 listopada 2021 roku do odwołania

 

  • Wchodząc do budynku Wydziału należy zdezynfekować dłonie oraz dokonać zdalnego pomiaru temperatury za pomocą urządzenia stojącego w holu przy wejściu zgodnie z instrukcją umieszczoną na urządzeniu. Osoby, które podczas pomiaru temperatury usłyszą komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze ciała, muszą natychmiast opuścić budynek.

 

  • Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki obowiązuje w we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych budynku Wydziału.

 

  • Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2, chorujące na COVID-19, z podejrzeniem zarażenia, przebywające na kwarantannie lub odczuwające objawy wskazujące na możliwość infekcji wirusowej mają zakaz wstępu do budynku Wydziału.

 

Prosimy o przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w budynku Wydziału i na Uczelni podczas zagrożenia epidemiologicznego:

 

 

 

 

Numery telefonów alarmowych:

  • Numer alarmowy - 112
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - 22 620 90 01(06)
  • Infolinia NFZ - 800 190 590
  • Portiernia WIChiP PW - 22 234 6312
  • Straż Akademicka PW - 22 234 6666