Zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2

Zasady obowiązujące na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

 

Zasady obowiązują od 30 czerwca 2021 roku do odwołania

 

  • Wchodząc do budynku Wydziału należy zdezynfekować dłonie oraz dokonać zdalnego pomiaru temperatury za pomocą urządzenia stojącego w holu przy wejściu zgodnie z instrukcją umieszczoną na urządzeniu. Osoby, które podczas pomiaru temperatury usłyszą komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze ciała, muszą natychmiast opuścić budynek.

 

  • Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki lub innej osłony obowiązuje w częściach wspólnych budynku (hole, korytarze, klatki schodowe i toalety) oraz w salach i laboratoriach dydaktycznych.

 

  • Podczas pobytu w budynku należy często i dokładnie myć/dezynfekować dłonie.

 

  • Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2, chorujące na COVID-19, z podejrzeniem zarażenia, przebywające na kwarantannie lub odczuwające objawy wskazujące na możliwość infekcji wirusowej mają zakaz wstępu do budynku Wydziału.

 

Prosimy o przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w budynku Wydziału podczas zagrożenia epidemiologicznego:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która podczas przebywania w budynku Wydziału zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na podejrzenie infekcji wirusowej, powinna natychmiast udać się na portiernię, gdzie jest możliwość wykonania pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Osoba taka powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ lub zadzwonić pod numer alarmowy lub do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (numery telefonów podane są poniżej) i postępować dalej wg uzyskanych instrukcji medycznych. Portiernia udostępni takiej osobie salę na parterze, gdzie można będzie oczekiwać na pomoc medyczną.

 

Telefony alarmowe:

  • Numer alarmowy - 112
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - 22 620 90 01(06)
  • Infolinia NFZ - 800 190 590
  • Portiernia WIChiP PW - 22 234 6312
  • Straż Akademicka PW - 22 234 6666