ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH 2021

Obowiązkowe zaliczenie praktyk studenckich odbędzie się w pokoju 504:

  • 4 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 13:00
  • 5 listopada 2021 r. (piątek) w godz. 8:00 – 12:00

 

Na rozmowę z dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, student ma obowiązek przynieść poniższe, oryginalne, dokumenty:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę oceny praktyki przemysłowej podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę samooceny osiągnięć efektów uczenia się podpisaną przez Studenta.

 

Po indywidualnej rozmowie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, weryfikacji złożonych dokumentów, Pełnomocnik ds. Praktyk zalicza praktykę – informacja pojawia się w USOS.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.