XII Kongres Obywatelski

W imieniu Rektora zapraszamy, zachęcając do aktywnego udziału przede wszystkim przed studentów i doktorantów. Szczególną uwagę zwracam na dwie sesje tematyczne dedykowane młodym:

  • Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo (sesja 7),
  • Wizja Polski – 100 lat plus. Głos Młodych (sesja 3).

 

Zaproszenie

Program Ramowy XII KO

Program szczegółowy

Sesja 3

Sesja 7

Sesja 8

Kongres Obywatelski - informator

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci, absolwenci.