XI Piknik Wydziałowy - fotorelacja

Dziękujemy za udział w XI Pikniku Wydziałowym!

Zapraszamy na fotorelację z imprezy.

Kto nie był, niech żałuje.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, pracownicy, absolwenci, Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników WIChiP.