Gratulujemy naszej Doktorantce, Pani mgr inż. Katarzynie Dobrowolskiej wyróżnienia uzyskanego w trakcie XIII Szkoły Letniej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt.  „Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce” zorganizowanej przez Politechnmikę Gdańską (Sudomie, 25-29 czerwca 2018) za prezentację pt. „Effect of the properties of selected nebulized inhalation drugs on the surface of lungs” (autorzy: K.Dobrowolska, T.R. Sosnowski). Dyplom

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.