Miło nam poinformować, że udział naszych pracowników i doktorantów w XXI Ogólnpolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Kołobrzegu (2-6.09.2013) przyniósł szereg wyróżnień.

 

Do wygłoszenia referatów plenarnych zostali zaproszeni:

- prof. Jerzy Bałdyga ("Efektywność energetyczna mieszania z reakcją chemiczną w układach jedno- i dwufazowych")

oraz

- prof. Eugeniusz Molga ("Nanokatalizatory – najnowsze osiągnięcie, czy chwytliwe określenie?").

 

I miejsce w sesji referatowej "Młodzi badacze" zdobyła mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska za referat pt.: "Stabilność liposomowych nośników leków podczas rozpylania za pomocą
wybranych urządzeń nebulizacyjnych" (współautor pracy: prof. T. Sosnowski)

I miejsce w sesji posterowej P.I  w kategorii "Młodzi badacze" zdobył mgr inż. Jan Krzysztoforski za plakat pt. "Experimental system for cleaning of porous polymer membranes using supercritical fluids" (współautor pracy: prof. M. Henczka)

I miejsce w sesji posterowej P.II w kategorii "Młodzi badacze" zdobyła mgr inż. Małgorzata Djas za plakat pt. "Eliminacja przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris z użyciem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym"  (współautorzy pracy: prof. M. Henczka, E. Bakan)

II miejsce w sesji posterowej P.II w kategorii "Młodzi badacze" zdobyły mgr inż. Paulina ZIętek i mgr inż. Beata Butruk za plakat pt. ""Otrzymywanie nowoczesnych biomateriałów do kardiochirurgii metodą inżynierii tkankowej" (współautor pracy: prof. T. Ciach)

II miejsce w sesji posterowej P.II zajął plakat pt. "Wykorzystanie metody enzymatycznej do badania rozpuszczalności tlenu w ciekłych perfluorozwiązkach" autorstwa: dr M. Pilarek, J. Zygmuntowicz, dr K. Dąbkowska, doc. W. Moniuk

III miejsce w sesji posterowej P.II w kategorii "Młodzi badacze" zdobyła mgr inż. Marta Falkowska za plakat pt. "Zastosowanie nanokatalizatora (Ag) w reakcji enzymatycznej degradacji skrobi" (współautor pracy: prof. E. Molga)

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów.

Kategoria: 
informacja ogólna, nauka.