Wyniki II tury kwalifikacji na studia I stopnia na WIChiP PW

Informujemy, że ogłoszono wyniki II tury kwalifikacji na studia I stopnia na WIChiP PW.  Komunikat o zakwalifikowaniu jest dostępny na indywidualnym koncie kandydata w systemie IKR, zaś pełna lista osób zakwalifikowanych w II turze przedstawiona jest w załączonym pliku. 

 

Lista osób zakwalifikowanych.

 

Dokumenty osób zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane w dniach 21-23.07.2021 r. w godzinach 9.00-15.00 w pokoju 216 w Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1.

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci.