Wyniki aukcji charytatywnej

Podczas spotkania wigilijnego pracowników i doktorantów Wydziału, 19 grudnia, odbyła się aukcja charytatywna.Aukcję prowadził prof. Marek Henczka. Licytowane były przedmioty, które na ten cel przekazali pracownicy i doktoranci Wydziału. Wynik aukcji był lepszy niż rok temu. Uzyskaną kwotę 4 098 zł przekazaliśmy na rzecz dzieci z rodzin zastępczych, którymi opiekuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania wigilijnego.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci.