Wynik głosowania indykacyjnego

W dniu 9 lipca b.r. odbyło się głosowanie indykacyjne, w którym Członkowie Kolegium Wnioskująco-Opiniującego wyrazili swoją opinię, wskazując osobę do pełnienia funkcji Dziekana w kadencji 2020-2024.

 

Jednym Kandydatem na liście osób ubiegających się o status Kandydata do objęcia funkcji Dziekana był Pan Prof. Marek Henczka.

W głosowaniu indykacyjnym uzyskano następujące wyniki:

  • liczba osób uprawnionych do głosowania: 32
  • liczba osób głosujących: 28
  • liczba głosów ważnych: 28
  • liczba głosów wskazujących Kandydata: 28
  • procentowe wskazanie Kandydata przez Członków WKW-O IChiP: 100%
Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, pracownicy.