Profesor dr hab. inż. Ryszard Pohorecki został zaproszony przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii Uniwersytetu Cambridge do wygłoszenia w dniu 23 maja 2013 r. wykładu pt. "Teaching Sustainability to Chemical Engineering students". Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć tutaj. Zdjęcie ze spotkania po wykładzie.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studenci, pracownicy.