Wydziałowa Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022,

która odbędzie się w dniu 1 października 2021 roku o godzinie 13:30

w Audytorium II Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1.

 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 1. Hymn Państwowy 
 2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości 
 3. Wystąpienie Dziekana WIChiP prof. dra hab. inż. Marka Henczki 
 4. Wystąpienie JM Rektora PW 
 5. Wręczenie nagród JM Rektora PW 
 6. Wystąpienia zaproszonych gości 
 7. Immatrykulacja studentów I roku studiów 
 8. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów 
 9. Wystąpienie przedstawiciela Koła Naukowego IChiP „Venturi” 
 10. Wykład inauguracyjny dra hab. inż. Jakuba Gaca, profesora uczelni
  pt. „Aerożele w inżynierii chemicznej: niezwykłe materiały do specjalnych zastosowań"
 11. Gaudeamus 
Obecność na inauguracji Studentów I roku jest obowiązkowa. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zajmowanie miejsc na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości. 
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i noszenie masek podczas całej uroczystości. 
Uroczystość inauguracji jest dostępna tylko dla osób zaproszonych. 
 
Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy, absolwenci.