Wybory wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 27 marca (piątek) o godzinie 15:15 odbędą się w A1 wybory wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy (SIP) oraz wydziałowego Rzecznika Zaufania ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 

Proponowany porządek zebrania wyborczego obejmuje:

  1. informacje przedstawiciela Wydziału o warunkach pracy na Wydziale
  2. sprawozdanie ustępującego SIP
  3. dyskusja
  4. ustalenie listy kandydatów na SIP
  5. ustalenie listy kandydatów na Rzecznika Zaufania
  6. wybór komisji skrutacyjnej
  7. wybory SIP i Rzecznika Zaufania

 

Kandydatami na społecznego inspektora pracy mogą być pracownicy PW, którzy świadczą pracę na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu oraz posiadają niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres pracy społecznej inspekcji pracy.

 

Dla ważności wyborów konieczny jest udział w wyborach co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. SIP-em zostaje osoba która uzyska co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
W przypadku braku kworum podczas zebrania, przewiduje się kontynuację wyborów w poniedziałek (30.03.) do godziny 11:00  "do urny" w sekretariacie Wydziału.

 

Regulamin wyborów jest dostępny TU oraz w sekretariacie.

 

Wybory Rzeczników Zaufania odbywają się po raz pierwszy w naszej uczelni. Szczegóły dotyczące wyborów i działalności Rzeczników znajdują się w w zarządzeniu nr 59/2014 Rektora PW.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału na zebranie wyborcze.

Zespół koordynacyjny

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy.
Termin: 
27 marca 2015, godz. 15:15, A1