Zespół pod kierownictwem prof. Tomasza Ciacha uzyskał grant w konkursie organizowanym przez NCBiR na finansowanie badań we współpracy z Tajwanem (Program: Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza). Projekt pt. "Modyfikacja powierzchni protez naczyniowych" (VascuGraft) będzie realizowany wspólnie z Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University of Science and Technology. Gratulujemy !