Termin wydarzenia: 
7 maja 2013 r.

W dniu 7 maja na naszym wydziale gościliśmy prof. Johna Davidsona z Uniwersytetu Cambridge oraz dr Petera Davidsona - członka brytyjskiej Royal Academy of Science, którzy wygłosili interesujące wykłady, a następnie zwiedzili nasze laboratoria. Tematyka przedstawionych wykładów dotyczyła problemów bezpieczeństwa procesowego na przykładzie katastrofy przemysłowej w Flixborough (prof. J.D.) oraz koncepcji technologii prowadzącej do redukcji efektu cieplarnianego (dr P.D.). 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.