Warsztaty “ENHANCE workshop on on-line learning and teaching”

Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość zapraszają pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w warsztatach “ENHANCE workshop on on-line learning and teaching”. Warsztaty odbędą się zdalnie w dn. 1 - 2 lipca 2021 r. Wydarzenie będzie zorganizowane w ramach konsorcjum ENHANCE.

Szczegóły i program warsztatów.

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci, pracownicy.