Ważne informacje

Egzamin wstępny na studia doktoranckie
 
Harmonogram egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia doktoranckie:
 
Spodziewany termin egzaminu z matematyki i inżynierii chemicznej w rekrutacji
jesiennej to 11 września 2017 roku (poniedziałek). Ostateczny termin i miejsce egzaminu
zostaną podane po 31 sierpnia 2017r. Egzamin z języka obcego odbywa się w Studium
Języków Obcych – termin egzaminu zostanie podany po 31 sierpnia (spodziewany
termin między 4 a 15 września 2017r.).
Spodziewany termin egzaminu w rekrutacji wiosennej to 1 -9 lutego 2018r. Ostateczny
termin zostanie podany po 31 stycznia 2018r.

 

 

Zasady rekrutacji

 

Regulamin studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Program studiów