Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA)

Suma ubezpieczenia na osobę: 48 600 zł. Okres ubezpieczenia: 01.10.2020 ÷ 30.09.2021 r. Składka roczna płatna jednorazowo za osobę wynosi 40 zł. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terenie kraju i za granicą. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jednak gorąco zachęcamy wszystkich studentów do skorzystania z oferty. Termin opłaty składki upływa 30.11.2020 r. Wpłaty można dokonać w kasie Banku Pekao SA w Warszawie, ul. Noakowskiego 18/20 lub bezpośrednio na konto 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091 (należy podać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej).

 

Potwierdzenie przelewu za ubezpieczenie należy przesłać na adres Anna.Lewczuk@pw.edu.pl.

 

Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW wydaje pani Krystyna Grzymkowska Krystyna.Grzymkowska@pw.edu.pl.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.