Ubezpieczenia

Studenci Politechniki mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów.

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny. Każdy może z niego zrezygnować, może też wybrać inną firmę.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

 

Po co się ubezpieczać?

Powód dla ubezpieczenia się jest prosty: w razie wypadku (złamanie, zwichnięcie) lub innego zdarzenia (zawał, krwotok, pogryzienie przez psa, odmrożenie, pobyt w szpitalu) - firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które w dużej mierze rekompensuje poniesione dodatkowo koszty (materiałów rehabilitacyjnych, przejazdów, itp.).

 

Przypominamy, że posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe dla studentów odbywających praktyki zawodowe (zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW).

A zatem osoby, które mają takie plany w nadchodzącym roku akademickim, zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia już teraz.

 

Oferta na rok akademicki 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Formy zgłoszenia szkody

  1. Należy wypełnić formularz i przesłać go pocztą elektroniczną na adres e-mail: centrala@uniqa.pl lub centrum.pomocy@uniqa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.
  2. Telefonicznie pod numer infolinii 801 597 597 lub 42 66 66 500.

 

W razie wypadku ubezpieczony zobowiązany jest do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa