Z radością informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r., nadał tytuł profesora nauk technicznych panu dr hab inż. Markowi Henczce, prodziekanowi ds. nauczania na naszym Wydziale.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi !