Na Uroczystej Gali Finałowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 marca 2016 r. nasz Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Był to finał I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.
 

Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.  Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze.
 

Dodatkowo kierunki studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w swojej kategorii (kierunki i programy studiów stanowiące ścisłą czołówkę ocenionych w Konkursie), uzyskały Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości” i tytuł Lidera Jakości Kształcenia, potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego. W ten sposób wyróżniono 6 kierunków studiów prowadzonych na wszystkich uczelniach w Polsce, a wśród nich studia I stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa prowadzone na naszym Wydziale.

 

 

Informacja na stronie Politechniki Warszawskiej

Relacja z gali

 

 

 

 

 

Prof. Marek Henczka,

prodziekan ds. nauczania WIChiP PW,

odbiera jeden z certyfikatów.

   

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, pracownicy, absolwenci.