Wręczenie stypendium nastąpi 27 czerwca b.r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjapw.pl/.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.