Otwarcie odnowionego laboratorium 064

W wydarzeniu udział wziął Dziekan Wydziału, Pan Prof. Eugeniusz Molga.

 

W Laboratorium 064 znajdują się dwa dotychczasowe stanowiska dydaktyczne: kolumna z wypełnieniem oraz kolumna "air-lift". Prócz odnowienia infrastruktury pomieszczenia (nowa instalacja elektryczna, wyciąg, podłoga, pomalowane ściany) zbudowano dwa nowe stanowiska z dygestoriami, w których prowadzone będą rozmaite prace badawcze.

 

Wyposażenie Laboratorium (tzn. dygestoria, stoły laboratoryjne itp.) pozyskaliśmy od firmy POLLENA-AROMA dzięki wielkiej pomocy naszego absolwenta a obecnie Głównego Technologa-mgr. inż. Macieja Żubera oraz dzięki wyjątkowej życzliwości Zarządu tej firmy. Gorąco dziękujemy.

 

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanej, Pan Prof. Leon Gradoń, prezentując pomieszczenie wyraził wielkie uznanie i skierował podziękowania dla osób, które w odnowienie laboratorium włożyły bardzo dużą pracę i przy mocno ograniczonym budżecie doprowadziły je do obecnego stanu.

Szczególne podziękowania złożono Panu doc. Tomaszowi Wąsowskiemu.
 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, pracownicy, absolwenci.