Termin i tryb składania wniosków o umorzenie płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Wnioski o umorzenie płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (semestr 2020Z) można składać do czwartku 22 października 2020 r. do godz. 12:00. Decyzja o ewentualnych umorzeniach płatności zostanie wydana przez Dziekana, w oparciu o kryteria zaopiniowane przez WRS. 

Z uwagi na pracę zdalną pracowników i studentów Wydziału, wnioski należy składać wyłącznie w formie pliku PDF zawierającego skan oryginału wniosku podpisanego przez studenta wnioskującego o umorzenie płatności (oryginał wniosku należy zachować). Odpowiednio przygotowany plik PDF należy przesłać w terminie, na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego WRS WIChiP PW, wraz z kopią do wiadomości (tzn. DW) Prodziekana ds. Studenckich. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą procedowane. 

Formularz wniosku dostępny jest w sekcji: Studia -> Płatności -> Umorzenia płatności

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.