Tematy prac dyplomowych inżynierskich i procedura ich wyboru

Na stronie poświęconej studiom I stopnia (zakładka Prace dyplomowe inżynierskie) opublikowana została oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2021/2022. Na tej stronie, możecie Państwo znaleźć procedurę wyboru tematu, która jest również podstawiona poniżej. Prosimy, aby przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej w czasie nauki zdalnej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z oferty tematów należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.

2. Kontakt z promotorem należy realizować przy użyciu e-maila oraz aplikacji MS Teams.

3. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: anna.lewczuk@pw.edu.pl (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu, numer tematu oraz temat. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 30.04.2021r.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.