Stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca w dziedzinie medycyny i farmacji

Do zdobycia jest 10 000 zł., a laureat zostanie ogłoszony podczas gali finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018.

 

Stypendium Prix Galien Polska nagradza osoby prowadzące oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce.

 

Laureat zostanie wybrany przez członków kapituły konkursu Prix Galien Polska: 13 wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska medycznego i farmaceutycznego, pracujących pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika. Aplikacje można składać za pomocą platformy online do 9 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje o stypendium oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie https://prixgalien.pl/stypendium/. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
w czerwcu 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej w Warszawie.

 

Stypendium przyznawane jest w ramach konkursu Prix Galien Polska - krajowej edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Prix Galien nagradzającego i promującego innowacje w dziedzinie medycyny, farmacji oraz technologii ułatwiających diagnostykę i leczenie. W piątej edycji konkursu medal przyznany zostanie w następujących kategoriach: innowacyjnym produktom leczniczym (wraz z podkategoriami), wyrobom medycznym, odkryciom naukowym, rozwiązaniom z zakresu e-zdrowia oraz wpływającym na zmianę świadomości społeczeństwa kampaniom społecznym o tematyce zdrowotnej.

 

Wspieranie początkujących badaczy, a tym samym polskiej nauki, jest jedną z misji Prix Galien Polska, czyniąc jednocześnie polską edycję konkursu wyjątkową na tle wszystkich 15 krajów, w których jest przyznawana nagroda Galena.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie,
a patronatem honorowym objęły go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ambasada Francji oraz Ambasada Luksemburga w Polsce.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.