Stypendium im. M. Króla na r.a. 2018/2019

Szczegółowy regulamin, a także kryteria przyznawania świadczenia i wzór wniosku dostępne są na stronie http://www.ichip.pw.edu.pl/pl/content/inne-stypendia (na dole strony)

 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym (sekretariat Prorektora ds. studenckich).

Kategoria: 
studia, studenci.