Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2021/2022

Studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022.

 

Z uwagi na termin składania wniosków upływający 1 czerwca br., w celu potwierdzenia średniej ocen, wypełnione wnioski należy osobiście przekazać do Dziekanatu II stopnia studiów (p. Magdalena Walicka, tel.: 22-234-6509) najpóźniej w dniu 24 maja br.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek po przyznanie stypendium im. inż. M. Króla, dostępne są w dziale: "Studenci" -> "Stypendia, pomoc materialna" -> "Inne stypendia"

 

Zachęcamy Studentów naszego udziału do składania wniosków. 

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.