Doktorantka naszego Wydziału, mgr inż. Paulina Trzaskowska została laureatką stypendium kanadyjskiej Fundacji im. Czesława Rodkiewicza. Stypendium jest corocznie przyznawana jedynie 2 doktorantom z Polski, prowadzącym badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Gratulujemy!