Stypendia za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne i socjalne zwiększone, stypendia specjalne

Obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 nowe formularze wniosków są już dostępne (w zakładkach odpowiadających poszczególnym rodzajom stypendiów)

(informacja z dn. 18.09.2017)

 

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 44/2017 z dnia 12 września 2017 roku wprowadza regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialne dla studentów i doktorantów.

 

(nowa Decyzja Dziekana obowiązująca w r.a. 2017/2018 zostanie wydana na początku października)

Decyzją Dziekana 2/2016 z dn. 3 października 2016 r. powołana została Wydziałowa Komisja Stypendialna, której Dziekan przekazał uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania, cofania, wznawiania i zawieszania świadczeń pomocy materialnej.

 

Regulamin przyznawania świadczeń

Zasady postępowania

 

-------------------------------------------------------------

 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2017/2018