Stypendia, pomoc materialna

Przedłużenie terminu składania wniosków stypendialnych do 26 października 2020 r. 

Zgodnie z informacją BSS/900/2020 Prorektora ds. Studenckich, do 26 października 2020 r., przedłużony został termin składania wniosków stypendialnych. W tym celu, w dniach 19-26 października br., w godzinach 9-15, przy wejściu do gmachu Wydziału, zostanie wystawiony wyraźnie oznaczony pojemnik, do którego studenci WIChiP będą mogli bezkontaktowo złożyć wnioski stypendialne dotyczące: stypendium socjalnego oraz stypendium rektora. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW z dnia 8. października 2020 r. 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW zmieniające zarządzenie 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/21 
(Uwaga: zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zdalnego przeprowadzania posiedzeń Komisji Stypendialnych oraz podejmowania przez Komisje Stypendialne uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW z dnia 23. września 2020 r. 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021

Pobierz plik (format: pdf)

 

Regulamin świadczeń dla studentów PW 

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021 

Pobierz plik (format: pdf)

 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 określone zostały w informacji Prorektora ds. Studenckich z dn. 1 października 2020 r. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Nowe formularze wniosków stypendialnych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 są dostępne w zakładkach odpowiadających poszczególnym rodzajom stypendiów. 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje uzupełniające

 

Procedura obsługi stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg

Procedura obsługi stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg została szczegółowo opisana na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

Poradnik stypendialny

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej "Poradnik stypendialny" dostępny jest na stronie internetowej sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny.

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych) 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020