Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16 Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany m.in. do studentów uczących się w Warszawie. Stypendia wynoszą od 200 do 1 500 zł miesięcznie. O stypendium studenci mogą się ubiegać, jeśli:

- osiągają dobre wyniki w nauce,

- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1 700 zł.

Rekrutacja dla studentów do 12 października 2020 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl, tel. +48 22 826 42 22. 

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.