Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 marca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. 

Coroczne stypendia MNiSW są dedykowane młodym badaczom zatrudnionym w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze i są przyznawane maksymalnie na okres 3 lat.

Wnioski składają on-line jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. W roku 2017 stypendium wynosiło 5390 zł.

https://www.kpk.gov.pl/?p=42040

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.