Stypendia Ministra

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące stypendium za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów polskich uczelni na r.a. 2017/18.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

 

Informacja nt. warunków ubiegania się i kryteriów przyznawania stypendiów opisane są na stronach MNiSW:

 

 Wnioski do pobrania na wyżej podanych stronach lub poniżej:

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 września 2017 roku (pok. 179 lub 307).