Stypendia ERGIS

Akcja skierowana jest do osób, które w ramach prac badawczych zajmują się technologią i zastosowaniami tworzyw sztucznych:

1) Studentów studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim będą studiować na następujących kierunkach:
- Chemia, 
- Technologia chemiczna, 

- Nanotechnologia, 

- Materiały współczesnych technologii, 

- Inżynieria materiałowa, 

- Inżynieria chemiczna i procesowa, 

- Biotechnologia (biopolimery).

oraz

2) Studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin.

 

 

Aby wziąć udział w akcji stypendialnej należy wypełnić ankietę dostępną na stronie www.ergis.eu (zakładka Kariera), a następnie przesłać ją wraz z CV oraz potwierdzeniem ocen na adres rekrutacja@ergis.eu.

 

 

Plakat informacyjny

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.