Minister Edukacji i Nauki 23 czerwca 2021 roku wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dwa dla pracowników naszego Wydziału:

  • dr inż. Marcie Mazurkiewicz-Pawlickiej;
  • dr. Arturowi Małolepszemu.

Jak czytamy na stronie MEIN: "Stypendiami ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku."

Więcej o konkursie oraz pełną listę laureatów (w sumie nagrodzono 15 osób z Politechniki Warszawskiej) można znaleźć na strona Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.