Stypendia dla cudzoziemców

Student cudzoziemiec może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 

  1. O świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy nieposiadający środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.
  2. Studenci posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą ubiegać się jedynie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.