STUDENCKA PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studencka praktyka przemysłowa jest obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

 

Zgodnie z programem studenckiej praktyki przemysłowej dla tego kierunku minimalny czas trwania praktyki wynosi:

  • dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w 2012 roku lub później4 tygodnie,
  • dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę przed 2012 rokiem – 8 tygodni,
  • dla studentów studiów II stopnia – praktyka nie jest obowiązkowym elementem programu studiów.

 

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa - w. ang.

Karta przedmiotu WIChiP PW_Praktyki

 

 


Wydział organizuje praktyki zbiorowe w:

  • Zakładach Azotowych S.A. w Puławach i Policach

  • Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

Akcja Praktyki Zbiorowe odbywa się w kwietniu i maju każdego roku.


 

Zarządzenie Rektora PW

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich

 

Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana WIChiP PW z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

 

 

Przewodnik Studenta - REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK PRZEMYSŁOWYCH

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek (.docx)

Wniosek (.pdf)

Sprawozdanie (.doc)

Sprawozdanie (.pdf)

Sprawozdanie - w. ang. (.doc)

Sprawozdanie - w. ang. (.pdf)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej (.doc)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej (.pdf)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej - w. ang. (.doc)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej - w. ang. (.pdf)

Karta samooceny osiągnięć efektów kształcenia (.doc)

Karta samooceny osiągnięć efektów kształcenia (.pdf)

 

 

Student ma obowiązek dopełnić formalności związane z zaliczeniem Praktyki

do końca listopada

w roku kalendarzowym, w którym odbyła się Praktyka.

 

 

Zachęcamy do korzystania z oferty Biura Karier PW.

Osoby zainteresowane praktykami zagranicznymi mogą korzystać z oferty IAESTE , a także z oferty programu ERASMUS+.

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW .

 

 

Dane kontaktowe:

Pełnomocnik Dziekana d/s Praktyk
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
Gmach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, pok. 504
Tel. 022 234 6319
e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl