STUDENCKA PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studencka praktyka przemysłowa jest obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Zgodnie z programem studenckiej praktyki przemysłowej dla tego kierunku minimalny czas trwania praktyki wynosi:

  • dla studentów studiów I stopnia (od semestru 2012Z) – 4 tygodnie,

  • dla studentów studiów II stopnia – praktyka nie jest obowiązkowym elementem programu studiów.

 

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa - w. ang.

Karta przedmiotu WIChiP PW_Praktyki

 

 


Wydział organizuje praktyki zbiorowe w:

  • Zakładach Azotowych S.A. w Puławach i Policach

  • Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

  • Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie

  • Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. w Radzyminie (k. Warszawy)

Rekrutacja na Praktyki Zbiorowe odbywa się w kwietniu i maju każdego roku.


 

 

Zarządzenie Rektora PW

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich

 

Zarządzenie Dziekana WIChiP PW

Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana WIChiP PW z dnia 23 października 2019r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

 

 

Przewodnik Studenta - REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK PRZEMYSŁOWYCH

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek 

Sprawozdanie

Sprawozdanie - w. ang. 

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej - w. ang.

Karta samooceny osiągnięć efektów uczenia się - proszę nie wypełniać ręcznie!!!

 

 

Student ma obowiązek dopełnić formalności związane z zaliczeniem praktyki

do 30 listopada

w roku kalendarzowym, w którym odbyła się praktyka.

 

 

Zachęcamy do korzystania z oferty Biura Karier PW.

Osoby zainteresowane praktykami zagranicznymi mogą korzystać z oferty IAESTE , a także z oferty programu ERASMUS+.

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW .

 

 

Dane kontaktowe:

Pełnomocnik Dziekana d/s Praktyk
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni
Gmach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, pok. 504
Tel. 022 234 6319
e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl