Strona internetowa Centrum Obsługi Projektów PW

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią została uruchomiona strona Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej: www.cop.pw.edu.pl

 

Znajdą Państwo na niej informacje dotyczące funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych:

  • programy, z których można finansować projekty,
  • ogłoszenia o konkursach,
  • regulacje dotyczące projektów,
  • zmiany w konkursach,
  • szkolenia i warsztaty dotyczące poszczególnych konkursów.

 

Niektóre zakładki są jeszcze w przygotowaniu, ale będą one na bieżąco uzupełniane i rozwijane. W każdym z działów (fundusze strukturalne, projekty międzynarodowe i projekty krajowe) znajduje się zakładka Wzory dokumentów, która będzie zawierała wzory dokumentów i formularze nie tylko udostępniane w ramach dokumentacji konkursowych, ale także przygotowywane przez pracowników COP na potrzeby naukowców PW. Docelowo treść zakładki będzie dostępna jedynie z sieci komputerów Politechniki Warszawskiej.