Staże studenckie

 

PROGRAM STAŻE STUDENCKIE JEST ZAKOŃCZONY

 

 

 

 

Staże dofinansowane w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

 

 

Doświadczenia studentów WIChiP PW,którzy skorzystali z programu staży krajowych i zagranicznych w roku 2014

 

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014-V edycja

 

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014-IV edycja

 

Ogłaszam kolejny konkurs na długoterminowy staż krajowy dla studentów WIChiP.
Wnioski proszę składać do Dziekanatu pok. 179 do 16.05.2014

 

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014-III edycja

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014-II edycja uzupełniająca

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014-II edycja

Lista rankingowa na staż krajowy w roku 2014-II edycja

Uwaga 28 lutego 2014 upływa termin dostarczania zgody Firmy na odbywanie staży

Lista rankingowa na staż zagraniczny w roku 2014

Lista rankingowa na staż krajowy w roku 2014

Ogłaszam konkurs na długoterminowy staż dla studentów WIChiP.
Wnioski proszę składać do Dziekanatu pok. 179
do 15.12.2013
UWAGA!
WE WNIOSKU NALEŻY DOPISAĆ CZY STAŻ MA BYĆ KRAJOWY, CZY ZAGRANICZNY

 

Spotkanie z Panią Petrą van Dalfsen z Wetsus Academy dnia 28 października 2013 o godzinie 09:00 w AII

 

Spotkanie informacyjne dotyczące staży 21 października 2013 o godzinie 17:00 w AII

 

Doświadczenia studentów WIChiP PW,którzy skorzystali z programu staży krajowych i zagranicznych w roku 2013

 

Doświadczenia studentów WIChiP PW,którzy skorzystali z programu staży krajowych i zagranicznych w latach
2009-2012

 

Dodatkowa lista rankingowa na rok 2013

 

Ogłaszam kolejny konkurs na długoterminowy staż dla studentów WIChiP. Wnioski proszę składać do Dziekanatu pok. 179 do 31.05.2013

dr inż. Paweł Sobieszuk

Lista rankingowa na rok 2013

 

Drodzy Studenci w ramach projektu pt. ,,Projekt Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" możliwe jest ubieganie się o stypendium na staż długoterminowy. Szczegółowa informacja znajduje się w linku zamieszczonym poniżej:

Ogólna informacja o stażach

 

Osoby zainteresowane stażem studenckim w  Wetsus Academy w Holandii proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia. Szczegółowe informację można znaleźć w linku: Jesienno-zimowy staż w Wetsus Academy (Holandia)

 

 

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, począwszy od roku ak. 2008/2009, został uruchomiony program stypendialny zorganizowany w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.

W ramach tego programu, najlepszym studentom wyłonionym na podstawie listy rankingowej, którzy odbywają staż trwający przynajmniej 3 miesiące w zakładzie przemysłowym w Polsce lub za granicą, przyznawane są specjalne stypendia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: Procedura - kolejność czynności i obieg dokumentów

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja ogólna (ulotka)

Zasady przyznawania stypendiów

Zasady tworzenia listy rankingowej

Wniosek o stypendium stażowe

Deklaracja i oświadczenie uczestnika

Deklaracja i oświadczenie uczestnika (ang.)

Sprawozdanie ze stażu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dane kontaktowe:
kierownik zadania Nr 17 PR PW KL EFS
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
Gmach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, pok. 504

Tel. 022 234 6319
e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl